СОШ №50 Средняя общеобразовательная школа №50

Сотрудники

Тыналиева Айжамал Абдылдаевна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Самамбаева Калыя Самамбаевна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Кутманалиева Акылай Абдыкалыковна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Исмаилова Сайкал Сырдыбаевна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Мамбетакунова Салтанат Абдыжапаровна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Батырканова Минагул Саткынбаевна Башталгыч кыргыз класстарынын мугалими жана усулдук бирименин жетекчиси
Турдумамбетова Радха Бекташовна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Кадыралиева Жылдыз Нурланбековна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Жусубакунова Жаныл Казыбековна башталгыч кыргыз класстарынын мугалими
Молоева Таннуру учитель английского языка
Омургазы кызы Гулбарчын учитель кыргызского языка
Борсокеева Жылдыз Болсунбековна учитель русского языка
1 / 512345