Мектеп №50 Орто жалпы билим беруучу мектеп №50

Дистанционное обучение

Башталгыч класстарынын декадасынан ачык класстык саат “Коронавирус”