СОШ №50 Средняя общеобразовательная школа №50

Гордимся

Орозова Карамат Масиралиевна. ОРОЗОВА КАРАМАТ МАСИРАЛИЕВНАГА «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК СИНИРГЕН МУГАЛИМИ» АРДАКТУУ НААМЫ ЫЙГАРЛЫДЫ
Абдыкапарова Курманжан «Мугалим болуу-тилегим»
Узеев Сыймык
Абакирова Мадина
Орозбекова Айдай
Орозбекова Айдай