Мектеп №50 Орто жалпы билим беруучу мектеп №50

Жусуп Абдрахмановдун туулаган күнүнүн 120 жылдыгына карата жолугушуу кечеси.
12-декабрь Адабият күнү
4-декабрь Манас күнү
23-сентябрь Мамлекеттик тил күнү
23-апрель Буткул дуйнолук китеп куну!
"Куч бирдикте "сынагы-2021
Ак калпак куну-2021
Жаны жылыныздар менен
Жаны жылыныздар менен!
Берекелуу алтын куз
Башталгыч класстардан алтын куз
Алиппе-билим башаты

Новости

№50 жалпы орто билим беруу орто мектебинин башталгыч класс мугалими Самамбаева калия Карымбаевна окуучулардын жондомдуулугун калыптандыруу учун 2Кут Билим" гасетасынын 2022-жылдын 111-февраль куну "Инсанды калыптандыруунун негизги тепкичи" аттуу макаласы жарыкка чыккан.
12-декабрь адабият кунуно карата поэзия кечеси

Мы в цифрах

50
Жыл мектепте
1431
Окуучулар
150
Бүтүрүүчүлөр жылына
11623
Китептердин саны